ES PROJEKTAI

UAB „INK IDEA“ ES PROJEKTAI

Projekto „UAB „Ink Idea“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 14 d. UAB „Ink Idea“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0240 „UAB „Ink Idea“ e.komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 17 850,00 Eur paramos.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „UAB „Ink Idea“ e.komercijos modelio diegimas“

Projekto vykdytojas  – UAB „Ink Idea“

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 23 800,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 17 850,00 Eur

 

Projekto vykdymo pradžia – 2021-05-03

Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-11

Susisiekite